Patakaran sa Privacy

Patakaran sa Privacy para sa Eynshan Brand

Huling Araw na Binago: 2023.04.01

Ang patakaran sa privacy na ito ay nauukol sa lahat ng legal na entidad na saklaw ng Eynshan Brand. Sa kaganapan ng anumang pagpapabuti sa pahayag na ito ng privacy na naglalayong mapabuti ang aming mga serbisyo, ipapaalam namin ang mga ganitong pagbabago dito. Mangyaring maingat na basahin at unawain ang pahayag na ito sa privacy bago ibahagi ang iyong impormasyon sa amin o gamitin ang aming mga serbisyo.

Ang pahayag na ito sa privacy ay naaangkop sa https://eynshan.com at sa mga website na may kaugnayan sa anumang legal na entidad ng Eynshan Brand, kasama ang mga kaugnay na online na gawain. Bukod dito, nagbibigay din ito ng impormasyon sa mga indibidwal na hindi bahagi ng puwersa ng trabaho ng Eynshan Brand ngunit nagbibigay sa amin ng Personal na Data, o mula sa kanilang kinokolekta naming data sa takbo ng aming regular na mga operasyon sa negosyo, mula sa mga third-party service provider, contractual partners, public sources, naunang mga employer o organisasyon, trade events, o communication channels tulad ng email.

Paano at Bakit Namin Ginagamit ang Personal na Data

 1. Personal na Data

  Habang ginagamit ang aming mga serbisyo, maaaring kaming humiling ng partikular na personal na impormasyon na nagbibigay daan sa amin na makipag-ugnayan o kilalanin ka ("Personal na Data"). Maaaring isama dito, subalit hindi limitado sa:

  • Pangalan (kasama ang pangalan ng indibidwal o rehistradong negosyo)
  • Personal na detalye ng pagkakakilanlan (kasama ang impormasyon ng pasaporte)
  • Email address
  • Contact number
  • Address, Estado, Postal Code, Lungsod
  • Banking particulars
  • Preperidong wika
  • Iba pang nauugma na detalye

 2. Kapag Binibisita ang Aming Website

  Sa pagbisita sa website ng Eynshan Brand, gumagamit kami ng cookies upang kolektahin ang data na nagtatakda sa iyong mga interaksyon sa website. Kasama dito ang impormasyon tungkol sa iyong device, IP address, at paggamit ng website. Ginagamit namin ang impormasyong nakolekta sa pamamagitan ng cookies upang magbigay sa iyo ng optimal na karanasan ng gumagamit, mapabuti ang nilalaman ng website sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga trend sa paggamit at pagrecord ng mga preference, at mapagkakalooban ka na mag-log in sa mga partikular na seksyon.

 3. Kapag Nag-subscribe sa Aming Newsletter

  Kapag nakikipag-ugnayan ka sa amin, maging ito para sa mga relasyong pang-negosyo, order ng produkto o serbisyo, mga bagay na may kinalaman sa proyekto, media inquiries, investor contacts, supplier relations, sponsorships, o pagsusubaybay sa event, kinokolekta namin ang iyong Personal na Data upang mapadali ang iyong mga kahilingan, magbigay ng suporta, tuparin ang mga obligasyong kontraktwal, o ihanda para sa posibleng kontrata. Sa mga kaso kung saan mayroon kaming umiiral na relasyon sa customer sa iyo, maaari rin naming gamitin ang iyong Personal na Data para sa komunikasyon at direktang marketing ng aming mga produkto at serbisyo.

 4. Whistleblowing

  Para sa mga detalye tungkol sa pagtrato ng iyong Personal na Data kapag nagpapasa ng ulat sa whistleblowing channel, mangyaring tingnan ang aming Whistleblowing Policy.

 5. Integrity Due Diligence Investigations

  Maaari kaming magconduct ng integrity due diligence investigations kapag kinakailangan. Ito ay kasama ang pagkakakolekta ng impormasyon upang suriin ang potensyal na mga relasyon sa negosyo o mga kasosyo, ang kanilang operasyonal at etikal na praktika. Maaaring kasama dito ang pagproseso ng